TechTrail

Java Developer & DevOps Engineer.

Code

 • Java
 • Python
 • HTML5/CSS
 • Typescript
 • LaTeX

Frameworks

 • Spring Boot
 • Angular
 • Docker
 • Kubernetes
 • Numpy
 • Tensorflow

DevOps

 • Jenkins
 • Azure DevOps
 • Github Actions
 • Docker-Compose
 • Git

Tools

 • IntelliJ
 • Jira
 • Bitbucket
 • Confluence
 • Microsoft Teams
 • Google Workspace

Cloud

 • Microsoft Azure
 • AWS
 • GCP

Hobbies

 • Calisthenics
 • Tekken

Portfolio

2023 - 2024


Full-Stack Developer (via Capgemini)

2022 - 2023

Full-Stack Developer (via Capgemini)

2021 - 2022


2020 - 2021

2018 - 2019

Master of Science; Physics

2016 - 2019

Universiteit Leiden

Quantum Matter & Optics

Bachelor of Science; Physics

2013 - 2016

Universiteit Leiden


Sumatrastraat 109D
1094LT Amsterdam

KVK

92984584